Резултати / изтегли

1: Портал за оказване на взаимна подкрепа между учители, предоставящ широко разнообразие от ресурси

2: Методическо ръководство за директори на училища/главни учители

3: Илюстриран обучителен материал и наръчник за учители

4: Помощни обучителни видео материали за учители, заснети по действителни казуси

5: Създаване на мобилна платформа и интерактивни инструменти за взимодействие между учители

6: Доклад за приложимостта на продуктите