• Training for teachers
  how to cope
  with refugee children
  in their class

Цели и обекти

Представяне на проблема
Войната в Близкия изток и Северна Африка предизвика хуманиртарна катастрофа, която засегна както страните в тях, така и съседните на тях държави. Според данни на УНИЦЕФ (Септември 2015 г):

 • Повече от 13 милиона деца от засегнатите от войната държави в Близкия изток и Северна Африка не посещават училище
 • 1 от всеки 4 училища не функционира, защото сградата е повредена, разрушена или се използва за временен лагер или военен щаб
Повече →

За проекта

REFUGEEClassAssistance4Teachers (Обучение за училищни преподаватели как да работят с деца-бежанци) е проект, финансиран по програма „Еразъм +” на Европейската комисия (KA 2 - Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта), който се изпълнява от 8 партньорски организации от 5 различни държави – България, Турция, Гърция, Сърбия и Белгия.

REFUGEEClassAssistance4Teachers цели да създаде обучителен материал, който да да даде възможност на училищните преподаватели да преодолеят предизвикателствата, съпътстващи образователната интеграция на децата мигранти и бежанци.

Ще бъдат създадени следните разнообразни инструменти за улесненяване на преподавателската работа и подобряване учебната среда:

 • Лесен за четене, илюстриран обучителен материал, свързан с образователната интеграция на децата бежанци, който учителите могат да използват.
 • Мобилно приложение, което ще предлага:
  • мобилни игри за преподаватели, базирани на илюстрирания обучителен материал, които да ги подпомагат в работата им с децата бежанци.
  • мобилно приложение за преодоляване на езиковата бариера и улесняване на социалното взаимодействие посредством 500 икони, изобразяващи изрази/ чувства/ концепции.

HRW: Education For Syrian Refugee Children

What Donors and Host Countries Should Do.

Read the document

UNHCR: Missing Out

Refugee Education In Crisis.Read the document

European Commission: Forced Displacement

Refugees and internally displaced people (IDPs)

Read the document

Upcoming Events

International Conference Approaches to migration, language, and identity

 • May 4-6, 2017 |
 • Lausanne, Switzerland

Read More →

Logo

RefugeeClassAssistance4Teachers Portal

 • Get or offer your support
 • Share your experiences
 • Access to refugee students virtual agora
 • Mobile app availability

 • Find resources in:
  • Socio-cultural, psychological & physical training
  • Rights of refugees training
  • Basic language/communication training
  • Best/good practices from across Europe
  • Supporting video
  • Guidelines for schools


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Европейско измерение на образованието

На 20.11.2017 г. екипът на НАРХУ взе участие в семинар, в който образователните експерти обсъдиха предизвикателствата на образованието в контекста на европейската общност.

Повече
56t- та международна научна конференция

В периода 26-28 октомври 2017 беше проведена 56-та международна научна конференция на Русенския университет "Ангел Кънчев"

Повече

In the context of the “Training for teachers how to cope with refugee children in their class” project, we are surveying the challenges teachers face when they have children in their class with a refugee background.

Повече

ПАРТНЬОРИ