Αποτελέσματα διαθέσιμα για λήψη

Π.Π.1: Διαδικτυακή πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ δασκάλων με διαθέσιμο υλικό και πηγές για την εκπαίδευση παιδιών προσφύγων

Π.Π.2: Μεθοδολογική καθοδήγηση για διευθυντές/ριες

Π.Π.3: Εικονογραφημένο εκπαιδευτικό υλικό και εγχειρίδιο για δασκάλους

Π.Π.4: Εκπαιδευτικά videos για δασκάλους με μελέτες περίπτωσης

Π.Π.5: Εφαρμογή για κινητά και διαδραστικά εργαλεία για δασκάλους

Π.Π.6: Αναφορά χρηστικότητας