Νεα

Έρευνα για δασκάλους/ες που έχουν πρόσφυγες μαθητές/ριες στην τάξη τους

  • 25 Δεκεμβρίου 2016

Στα πλαίσια του προγράμματος “Training for teachers how to cope with refugee children in their class” (REFUGEEClassAssistance4Teachers, 2016-1-TR01-KA201-034527), ερευνούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν μαθητές/ριες με προσφυγική καταγωγή στην τάξη τους.

Δεν θα χρειαστείτε περισσότερο από 10 λεπτά για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Η επιτυχημένη εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων στην Άγκυρα στις 15-16 Νοεμβρίου 2016

  • 15-16 Νοεμβρίου 2016

Όλοι οι εταίροι συμμετείχαν στην εναρκτήρια συνάντηση στην Άγκυρα στις 15-16 Νοεμβρίου 2016. Έγιναν παρουσιάσεις σχετικά με την κατάσταση που υπάρχει σε κάθε χώρα στο ζήτημα της εκπαίδευσης των παιδιών προσφύγων, ενώ αναφέρθηκαν με λεπτομέρεια τα κύρια σημεία του έργου.