Εταιροι

Πανεπιστήμιο Ankara Yildirim Beyazit (Business School-REKMER) – Συντονιστής έργου (TR)

Το YBU είναι δημόσιο πανεπιστήμιο που βρίσκεται στην Άκυρα, Τουρκία, και ιδρύθηκε το 2010. Το όραμα του είναι να ανακαλύψει και να διαδόσει την γνώση, να ενθαρρύνει την καινοτοία και να συμβάλλει στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη της κοινωνίας. Ως εκ τούτου, το Πανεπιστήμιο προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα και έχει εγκαθιδρύσει ερευνητικό κέντρο, το οποίο ανταποκρίνεται στις σύγχονες επιχειρηματικές ανάγκες και αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα. Για περισσότερες πληροφορίες: http://isletme.ybu.edu.tr/index.php/en//

Επικοινωνία: Ourania Areta, areta@ybusm.info

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü (Διεύθυνση Εκπαίδευσης Άγκυρας)

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Άγκυρας (Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü) ασχολείται με την εκπαίδευση των προσφύγων, των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των παιδιών τους. Στην πόλη της Άγκυρας διαβιούν 6500 παιδιά με μεταναστευτική καταγωγή. 1500 από αυτά τα παιδιά παρακολουθούν σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 5000 από αυτά τα παιδιά παρακολουθούν το πρόγραμμα των σχολείων που έχουν αφιερωθεί αποκλειστικά σε αυτά: : Δημοτικό Σχολείο Sıdıka Kınacı, Δημοτικό Σχολείο Şili, Δημοτικό Σχολείο Fatih Sultan Mehmet και Δημοτικό Σχολείο Nazife Hatun. Υπάρχουν, επίσης, πολλοί μαθητές σε ποικίλα Δημοτικά σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια της Άγκυρας. Στα σχολεία υπάρχουν Τούρκοι εκπαιδευτικοί καθώς και δάσκαλοι από τη Συρία και το Ιράκ. Υπάρχουν ακόμη 1592 τουρκμενικής καταγωγής που προέρχονται από το Ιράκ. Τα παιδιά παρακολουθούν το ίδιο σχολείο με τους γηγενείς μαθητές.

Επικοινωνία: Türkan Özturk,  turkan_ozt@hotmail.com

Göç İdaresi Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Διαχείρισης (Goc Idaresi Genel Mudurlugu)

Η Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Διαχείρισης ιδρύθηκε από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Διεθνούς Προστασίας προκειμένου να εφαρμόσει μεταναστευτική πολιτική και στρατηγική, να διασφαλίσει την συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων τμημάτων και οργανώσεων και να διεξάγει λειτουργίες και ενέργειες σχετικές με την εισροή, την διαμονή και την έξοδο των αλλοδαπών στην Τουρκία όπως και την μετακίνησή τους, τη διεθνή προστασία, την προσωρινή προστασία και την προστασία των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων.
Η ΓΔΜΔ (DGMM) αποτελείται από την κεντρική διοίκηση, την αποκεντρωμένη σε 81 επαρχίες (Τοπικές Διευθύνσεις Μετανάστευσης) και την υπερπόντια. Η κεντρική και τοπική διεύθυνση έχουν 2971 και 497 μέλη, συμπεριλαμβανομένου του μόνιμου, αποσπασμένου και προσωρινού προσωπικού. Επίσης, οι Σύμβουλοι Μετανάστευσης και οι Ακόλουθοι είναι δυνατόν να αποσπασθούν στην εξωτερική διοίκηση.

Επικοινωνία: Aykut Turkay, aykut.turkay@goc.gov.tr

Sofiiski Universitet Sveti Kliment Ohridski

Το Πανεπιστήμιο St. Kliment Ohridski στη Σόφια είναι το πρώτο βουλγαρικό ακαδημαϊκό ίδρυμα. Είναι ένα από τα πιο φημισμένα επιστημονικά κέντρα των Βαλκανίων, ένα πλήρες πανεπιστήμιο ευρωπαϊκού τύπου. Το Sofia University St. Kliment Ohridski είναι ο μεγαλύτερος και πιο διακεκριμένος επιστημονικός κόμβος στη χώρα. Έχει 16 τμήματα και 105 γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται.

Το Sofia University St. Kliment Ohridski είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που ακολούθησε τον δρόμο της ανάπτυξης της επιστημονικής έρευνας. Το Sofia University έχει τους πιο επιτυχημένους υπότροφους στη Βουλγαρία σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Οι επιστημονικές δραστηριότητες του Sofia University St. Kliment Ohridski έχουν γίνει ένα καίριο κομμάτι της διδακτικής διαδικασίας. Το Πανεπιστημιακό Κέντρο για την Διαχείριση των Συγκρούσεων και τις σπουδές στην οργάνωση ιδρύθηκε το 1989 στο Τμήμα της Κοινωνικής, Εργασιακής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Sofia University "St. Kliment Ohridski".

Επικοινωνία: Snezhana Ilieva, sn_ilieva@abv.bg

National Association Of Professionals Working With People With Disabilities (NARHU)

Η NARHU, μη κερδοσκοπική ΜΚΟ στη δημόσια υπηρεσία αποτελείται από ένα εθνικό αντιπροσωπευτικό όργανο όλων των επαγγελματιών που εργάζονται με άτομα με αναπηρία όσον αφορά την εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη. Οι κύριες δραστηριότητές της κατευθύνονται προς άτομα με διαφορετικό τύπο και στάδιο της αναπηρίας, κυρίως στους τομείς της απασχόλησης, του επαγγελματικού προσανατολισμού, της συμβουλευτικής και της κατάρτισης. Η ομάδα της NARHU αποτελείται από φημισμένους ειδικούς στον τομέα της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, ψυχολόγους, ειδικούς στην εκπαιδευτική μεθοδολογία, κοινωνικούς λειτουργούς και τεχνικούς, οι οποίοι αναπτύσσουν παιχνίδια μάθησης, εφαρμογές για κινητά και ρομποτικό σύστημα μάθησης με σκοπό τη συμμετοχική εκπαίδευση.

Επικοινωνία: Petya Grudeva, info@narhu.org

Phoenix KM BVBA

H PhoenixKM BVBA, που ιδρύθηκε το 2007, είναι μια δυναμική ΜΜΕ με εκτενή πείρα στον τομέα της συμβουλευτικής για την ένταξη και την προσβασιμότητα. Εστιάζει στην ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής και σκοπεύει να επιτύχει το στόχο της μέσω της συγκέντρωσης γνώσεων, τεχνογνωσίας και εμπειρίας στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απασχόλησης καθώς και διαθέτοντας τα σε στοχευμένες ομάδες χρηστών μέσω καλοσχεδιασμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και σε έργα που χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς ή και δημόσιους πόρους. H PhoenixKM BVBA προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες και τις πρωτοβουλίες σε όλη την Ευρώπη, αλλά και πέραν αυτής, και παρέχει την τεχνογνωσία της στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Η PhoenixKM παρέχει στοχευμένες και εξειδικευμένες συμβουλές για την επιτυχή χρήση της κινητής τεχνολογίας για εκπαιδευτικούς σκοπούς, καθώς και κατάρτιση σχετικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς (μέσα μαζικής ενημέρωσης, μουσική, παροχή υπηρεσιών). Ολοένα και περισσότερο, αυτή η γνώση εφαρμόζεται σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς στους οποίους είναι ενεργή, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της προσβασιμότητας.

Επικοινωνία: Karel Van Isacker, karel@phoenixkm.eu

Μ.Κ.Ο. CIVIS Plus

Η CIVIS PLUS ιδρύθηκε το 2011 και θεσμοθετήθηκε τον Ιανουάριο του 2012 με στόχο τον αγώνα ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό, τη φτώχεια, την κοινωνική ανισότητα καθώς και την προστασίατου φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος και ως εκ τούτου συνεισφέρει στις προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών στην κατεύθυνση της κοινωνικής ευημερίας και βιωσιμότητας.

Σκοπός της Μ.Κ.Ο. CIVIS PLUS είναι η υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς δράσης με αντικείμενο την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανεξάρτητα από χρώμα, εθνικότητα, φύλο, θρησκεία ή πολιτιστικό υπόβαθρο και στο πλαίσιο που αυτά περιγράφονται από την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Η Μ.Κ.Ο. CIVIS PLUS έχει εξειδίκευση στον τομέα του προσφυγικού και θα ηγηθεί του πνευματικού προϊόντος του έργου που αφορά την «Αναφορά Χρηστικότητας», ενώ θα συνεισφέρουν σημαντικά και οι υπόλοιποι εταίροι. Η Μ.Κ.Ο. CIVIS PLUS θα οργανώσει την πιλοτική εφαρμογή σε σχολεία στην Ελλάδα.

Επικοινωνία: Karka Sophia, karka@civisplus.gr

SoftQNR

Η SoftQNR είναι μια εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού με έδρα στη Νις της Σερβίας. Κύριος στόχος της εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού και της ποιότητας των υπηρεσιών διασφάλισης. Οι πελάτες της εταιρείας είναι διεθνείς. Οι πελάτες είναι οι εταιρείες που αναζητούν μια αξιόπιστη, προστιθέμενη αξία και αποδοτικό εταίρο. Οι αναφορές περιλαμβάνουν ηχηρά ονόματα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Μαζί με το πρότυπο ανάπτυξης ιστού, η εταιρεία επικεντρώνεται τον τελευταίο καιρό στην ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης των απομακρυσμένων υπηρεσιών ακολουθώντας διαθέσιμες τεχνολογικές καινοτομίες στο Cloud computing (SaaS και PaaS). Εν κατακλείδι, η SoftQNR υπερτερεί στην παροχή ισχυρών και αξιόπιστων λύσεων για "προβλήματα μεγάλων δεδομένων" για τους πελάτες, καθώς και «Διαδίκτυο των πραγμάτων».
Οι ομάδες ανάπτυξης μας ακολουθούν και ασκούνται στη διαδικασία ανάπτυξης τυποποιημένων εφαρμογών (π.χ. Agile, Scrum και RUP). Η διαδικασία ανάπτυξης εφαρμογών της εταιρείας περιλαμβάνει έναν ολοκληρωμένο κύκλο ζωής ανάπτυξης του συστήματος, από την ανάλυση επιχειρηματικών περιπτώσεων μέχρι την συντήρηση και υποστήριξη των συστημάτων πληροφορικής.

Η εξειδικευμένη εμπειρογνωμοσύνη αντικατοπτρίζεται στην τελειοποίηση των Web και mobile ανάπτυξη εφαρμογών / ενσωμάτωση, Agile μεθοδολογιών (οι μηχανικοί είναι πιστοποιημένοι ειδικοί σε Scrum ), ανάπτυξη Android τεχνολογίας, γνώση των σχετικών πλαισίων OSS, ταχεία πρωτοτυποποίηση, Cloud computing (AWS και Azure), βάσεις δεδομένων και πολλά άλλα.

Επικοινωνία: Katarina Milunovic, katarina.milunovic@softqnr.com