Doelstellingen

Achtergrond

Oorlog in het Midden-Oosten en Noord-Afrika hebben een humanitaire ramp veroorzaakt voor die landen en de buurlanden. Volgens UNICEF (september 2015):

 • gaan 13+ miljoen kinderen niet naar school in het Midden-Oosten en Noord-Afrikaanse landen door conflicten
 • kunnen 1 op de 4 scholen in Syrië niet worden gebruikt omdat ze zijn vernietigd, beschadigd of werden hergebruikt als schuilplaats of militair hoofdkwartier

Specifiek voor Syrië hebben volgens de US Agency for International Development en UNICEF.

 • bijna 5 miljoen mensen behoefte hebben aan humanitaire hulp, 3,6 miljoen waarvan intern ontheemden in Syrië en 1,4 miljoen vluchtelingen die zich in de buurlanden bevinden;
 • en zijn ten minste 50% (of ongeveer 700.000) onder hen jonger dan 18 jaar.

 

De behoeften van de vluchtelingen beginnen met basis aspecten zoals veiligheid, gezondheid, voeding en onderdak. Veiligheid, onderdak en voeding worden voldaan door de internationale organisaties en de buurlanden. Onderwijs is echter de hoogste prioriteit om al deze kinderen bezig te houden en voor te bereiden op hun uiteindelijke terugkeer naar hun land. Het is belangrijk voor Syrië en de regio dat deze generatie van Syrische kinderen uiteindelijk niet onherstelbaar beschadigd wordt als gevolg van deze oorlog, omdat het kan leiden tot verdere aanvallen van geweld in de toekomst.

Human Rights Watch (HRW) concludeert dat minder dan een derde van de 700.000 Syrische kinderen die Turkije in de afgelopen vier jaar heeft toegelaten naar school gaan. Volgens HRW zijn de taalbarrières, de kosten van scholing en de moeite om zich te integreren in de Turkse samenleving de belangrijkste obstakels die Syrische kinderen uit het onderwijs houden: bijv. hoewel de inschrijving gratis is, is vaardigheid in het Turks verplicht voordat ze kunnen zich inschrijven in de Turkse scholen. Hetzelfde geldt voor de vluchtelingen in de Europese landen waar ze tenminste kennis moeten hebben van een nationale taal. Ongeveer de helft van de Syrische vluchtelingen is jonger dan 18 jaar en ongeveer 40% is jonger dan 12.

Uit een recente studie van kind-vluchtelingen in het Islahye vluchtelingenkamp (Turkije) bleek het volgende:

 • RCA4T79% had een familielid dat gestorven was door de oorlog
 • 60% had werkelijke geweld gezien op een persoon
 • 30% was misbruikt (geschopt, beschoten, fysieke pijn)
 • bijna 45% had symptomen van posttraumatische stress-stoornis
 • 44% rapporteerde symptomen van depressie
 • 1/4 meldde dagelijkse psychosomatische pijnen in de ledematen
 • 1/5 had dagelijks hoofdpijn

 

Veel van de obstakels die kind-vluchtelingen ervaren (met name vooral deze zonder begeleiding) weerspiegelen zich in hun klasgedrag en kan worden verklaard door de neurologische effecten van trauma. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • uitdagingen met betrekking tot het verwerken van informatie, het organiseren van materiaal en het vaststellen van doelen
 • uitdagingen met betrekking tot het bijwonen van klassikale taken, het reguleren van emoties en aandachtn
 • uitdagingen met betrekking tot het begrijpen van oorzaak en gevolg relaties en het aannemen van andersmans perspectieven

 

Een stabiele institutionele setting (zoals de school en de gemeenschap) kunnen bijdragen tot het welzijn van de student-vluchteling, in het bijzonder met betrekking tot de integratie en inclusie, maar ook de geestelijke gezondheid. Terwijl leerkrachten een belangrijke rol hebben om de studenten te helpen deze problemen te overwinnen, hebben ze geen adequate opleiding ontvangen.

Bovendien zijn veel scholen in Europa en Turkije geconfronteerd met een stijgende instroom van vluchtelingen, en worden ze geconfronteerd met dezelfde problemen. Het voornaamste is echter om ervoor te zorgen dat de nieuwe golf van kind-vluchtelingen met succes kunnen worden geïntegreerd. De nieuwe golf van migranten uit Syrië, Afghanistan, Irak en elders heeft de druk op de school systemen verdubbeld. Het grootste probleem voor het onderwijs systemen is dat vluchtelingen kinderen de neiging hebben om te worden geconcentreerd. Velen wonen in de buurt van of gaan naar scholen dichtbij asielzoekerscentra of allochtone buurten. In Noorwegen, Denemarken en Zweden bijvoorbeeld, gaan ongeveer 70% van hen naar scholen waar ten minste de helft van de leerlingen immigranten zijn. Dit betekent dat deze deels afgescheiden zijn en minder waarschijnlijk een lokale taal zullen leren.

Bovendien hebben immigranten hebben de neiging om huisvesting te zoeken in arme gebieden met lagere onderwijs normen. Scholen waar meer dan een kwart van de studenten immigranten zijn, preseteert meestal slechter dan degenen waar geen immigranten zijn, hoewel de kloof krimpt als men rekening houdt met de economische status (bron: OESO, OECD PISA scores). Gebrek aan moedertaal kenniskunnen allochtone kinderen beletten een universitaire opleiding te volgen.

Het is daarom van het grootste belang dat schoolpersoneel zich bewust is van de uitdagingen en er goed op voorbereid is. Het project zal daarom een geïllustreerd handboek ter beschikking stellen met bijbehorende instrumenten en richtlijnen die scholen een belangrijk instrument zullen aanbieden bij het waarborgen van de integratie en inclusie van kind-vluchtelingen uit het laagste academische spectrum, alsook bij het direct bestrijden van ziekteverzuim onder kinderen van vluchtelingen, en zo bij te dragen aan het welzijn van het onderwijzend personeel.

De resultaten kunnen gemakkelijk vermenigvuldigd naar alle scholen die leerlingen met een vluchteling achtergrond hebben door toepassing van het concept van OER, en commons creative licenties, alsook het aanbieden van gratis mobiele en online toepassingen.

Doelstellingen

Het project richt zich op inclusief onderwijs en heeft de bedoeling om leraren te ondersteunen via gerichte opleiding, zodat ze kunnen omgaan met studenten / leerlingen met een vluchteling- achtergrond, en die vaak niet over de nodige taalvaardigheid beschikken, last hebben van een oorlogstrauma, enz. Dat belemmert hun volledige integratie. Leerkrachten worden hiermee geconfronteerd en zijn dus beter voorbereid om te weten hoe er mee om te gaan. Tevens striven we naar een vermindering van de huidige hoge drop-outs onder vluchteling kinderen.

De opleiding is modulair en richt zich op de volgende belangrijkste punten (integratie, taal, oorlogstrauma's). Elke leerkracht wordt ook ondersteund en opgeleid met betrekking tot de rechten van vluchtelingen, het overwinnen van taalbarrières, de geestelijke gezondheid, enz.

Volgende belangrijke aspecten worden behandeld:

 • veiligheid en routines creëren
 • relaties (netwerk van contacten) opbouwen
 • bevorderen van emotionele vaardigheden
 • zelfzorg
 • wanneer te leren
 • het instellen van gedragsverwachtingen
 • het ontwikkelen van sociale vaardigheden
 • vaststelling van faire gevolgen
 • het versterken van gewenst gedrag

 

Het voorziene ondersteunend materiaal bestaat uit een geïllustreerde handleiding voor de leerkracht met begeleidende gedrukte / mobiele / online ondersteunende tools die de leraar zullen steunen in de verschillende uitdagingen waarmee zij tegenwoordig worden geconfronteerd. Deze tools zijn nieuw, aantrekkelijk voor zowel de leraar en de leerling (begunstigde), en de resultaten kunnen gemakkelijk worden toegepast in alle scholen die leerling-vluchtelingen hebben (tevens worden OER (Open Educational Resources) alsook de commons creative licenties toegepast, alsook zijn de toepassingen –mobiel en online- gratis).

Hieronder zijn de belangrijkste resultaten van het project opgelijst

 • Peer ondersteuning portoal voor leerkrachten.
 • Methodologische leidraad voor schooldirecteurs / schoolhoofden.
 • Geïllustreerd cursusmateriaal en handboeken voor leerkrachten met onder meer volgende onderwerpen:
  • Sociaal-cultureel, Psychologisch, Fysieke
  • Rechten van vluchtelingen
  • Basis taalkennis / communicatie
 • Educatieve video's voor leraren.
 • Development of mobile platform and interaction tools. These tolls will include:
  • o mobiele interactie tool voor leerkrachten om hun werk te ondersteunen met vluchteling-studenten en dat zal worden gebaseerd op eenvoudige teksten en geïllustreerd cursusmateriaal.
  • mobiele versie van trainingsmateriaal
  • (ver)taalondersteuning.