• Training for teachers
  how to cope
  with refugee children
  in their class

Doelstellingen

Achtergrond
Oorlog in het Midden-Oosten en Noord-Afrika hebben een humanitaire ramp veroorzaakt voor die landen en de buurlanden. Volgens UNICEF (september 2015):

 • gaan 13+ miljoen kinderen niet naar school in het Midden-Oosten en Noord-Afrikaanse landen door conflicten
 • kunnen 1 op de 4 scholen in Syrië niet worden gebruikt omdat ze zijn vernietigd, beschadigd of werden hergebruikt als schuilplaats of militair hoofdkwartier.
Read More →

IVM

REFUGEEClassAssistance4Teachers (Training voor leerkrachten hoe om te gaan met kinderen van vluchtelingen in hun klas) is een door de EC gefinancierd project in het kader van het Erasmus + -programma (KA 2 - Samenwerking voor innovatie en de uitwisseling van goede praktijken, strategisch partnerschap voor School Onderwijs), dat wordt uitgevoerd door 8 partners uit 5 verschillende landen, met name Turkije, Bulgarije, Griekenland, Servië en België.

REFUGEEClassAssistance4Teachers streeft er naar om training materiaal ter beschikking te stellen dat leerkrachten in staat zal stellen om te gaan met de uitdagingen gelinkt aan de integratie van migranten en vluchtelingen kinderen in het onderwijs.

Voor de klas zelf, en om het werk van de leerkrachten te verlichten, zal een scala van instrumenten ter beschikking worden gesteld:

 • Eenvoudig te lezen geïllustreerde training materiaal dat door leerkrachten kan worden gebruikt om de verschillende bovengenoemde domeinen met de kinderen aan te pakken
 • Een mobiele app met
  • mobiele games voor leerkrachten om hun werk in de richting van de leerlingen te ondersteunen die een vluchtelingen achtergrond hebben, en dat zal worden gebaseerd op de gemakkelijk te lezen en geïllustreerd cursusmateriaal.
  • taalondersteuning via het gebruik van symbolen / spraak / tekst ondersteunde interactieve app met 500 uitingen / gevoelens concepten.

HRW: Education For Syrian Refugee Children

What Donors and Host Countries Should Do.

Read the document

UNHCR: Missing Out

Refugee Education In Crisis.Read the document

European Commission: Forced Displacement

Refugees and internally displaced people (IDPs)

Read the document

Upcoming Events

International Conference Approaches to migration, language, and identity

 • May 4-6, 2017 |
 • Lausanne, Switzerland

Read More →

Logo

RefugeeClassAssistance4Teachers Portal

 • Get or offer your support
 • Share your experiences
 • Access to refugee students virtual agora
 • Mobile app availability

 • Find resources in:
  • Socio-cultural, psychological & physical training
  • Rights of refugees training
  • Basic language/communication training
  • Best/good practices from across Europe
  • Supporting video
  • Guidelines for schools


Nieuws

ECEC-behoeften van kinderen

Lees meer over de bevindingen van een negen landen tellende studie over beleid en praktijken voor vroege kinderopvang en kinderopvang gericht op het dienen van jonge kinderen van vluchtelingen en asielzoekers door het rapport via deze link te downloaden.

Op de website Klascement.net is een hele map met lesmateriaal samengesteld om te gebruiken in de klas. Je kunt je gratis registreren en de lessen die andere leerkrachten gebruiken inzien.

Read more

In dit lespakket krijgen leerlingen antwoord op volgende vragen:

- Waar komen vluchtelingen vandaan?
- Waarom vluchten ze?

Read more

PROJECT PARTNERS