Nieuws

VLUCHTELINGENMAP

 • May 10, 2017

Op de website Klascement.net is een hele map met lesmateriaal samengesteld om te gebruiken in de klas. Je kunt je gratis registreren en de lessen die andere leerkrachten gebruiken inzien.

URL: https://www.klascement.net/sites/62139/?previous

Vluchten doe je niet zomaar : Lespakket over vluchtelingen

 • May 10, 2017

In dit lespakket krijgen leerlingen antwoord op volgende vragen:

 • Waar komen vluchtelingen vandaan?
 • Waarom vluchten ze?
 • Hoe worden ze bij ons opgevangen?
 • Wat is het verschil tussen een vluchteling en een asielzoeker?
 • Wat kan het Rode Kruis betekenen?

 

Enquête onder leerkrachten die werken met kinderen van vluchtelingen

 • December 25, 2016

In het kader van het project 'Training voor leerkrachten hoe om te gaan met kinderen van vluchtelingen in hun klas" (REFUGEEClassAssistance4Teachers, 2016-1-TR01-KA201-034527), gaan we na met welke uitdagingen leerkrachten worden geconfronteerd als ze kinderen van vluchtelingen in hun klas hebben.

Teneinde een beter zicht te hebben op de huidige situatie, doen wij een bevraging in Servië, Griekenland, Turkije, Bulgarije alsook België. Het beantwoorden van de vragenlijst https://www.surveymonkey.com/r/teach4refugees-NLzou niet meer dan 10 minuten van uw tijd in beslag moeten nemen.

 • Het project zal het volgende vrij ter beschikking stellen:
 • Ondersteuningsportaal voor leerkrachten met een breed scala aan middelen
 • Methodologische richtlijnen voor schoolhoofden / directeurs
 • Geïllustreerd cursusmateriaal en handboek voor leerkrachten
 • Ondersteunende educatieve video's voor leerkrachten
 • Mobiel platform en interactieve toepassingen voor leerkrachten

Het beantwoorden van deze vragenlijst zou niet meer dan 10 minuten van uw tijd in beslag moeten nemen.

Wij willen u alvast van harte bedanken voor uw deelname.

Met vriendelijke groeten,

Karel Van Isacker
PhoenixKM.eu

"De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie betekent niet dat deze de inhoud van deze publicatie goedkeurt. Deze publicatie weerspiegelt enkel de mening van de auteurs, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de daarin opgenomen informatie."

Succesvolle kick-off meeting in Ankara op 15-16 november 2016

 • November 15-16, 2016

Alle partners hebben deelgenomen aan een succesvolle kick-off bijeenkomst in Ankara op 15-16 november 2016. De huidige status van het onderwijs van vluchtelingenkinderen in alle partnerlanden werden gepresenteerd, terwijl de verschillende mijlpalen van het project werden gedetailleerd.