Nieuws

Wereldvluchtelingendag

Op 4 december 2000 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in Resolutie 55/76 besloten dat 20 juni vanaf 2000 wordt gevierd als Wereldvluchtelingendag. De Wereldvluchtelingendag herdenkt elk jaar de hindernissen waarmee vluchtelingen elk jaar worden geconfronteerd en viert tegelijkertijd hun moed en kracht. Sinds 2001 hebben de Verenigde Naties en meer dan 100 landen jaarlijks op 20 juni de Wereldvluchtelingendag gevierd. Volgens de UNHCR zijn er wereldwijd 65,3 miljoen ontheemden die onder dwang ontheemd zijn. Meer dan 21 miljoen van deze mensen zijn vluchtelingen en 10 miljoen zijn staatloos. Gemiddeld 42.500 mensen per dag ontvluchten hun huizen om bescherming te zoeken binnen de grenzen van hun eigen land of andere landen.

Broschüre Migration Gemeinde Raeren

De behandeling van asielzoekers door de Belgische regering is een staat die beweert de mensenrechten te respecteren onwaardig. In de praktijk is er in België geen sprake van een dergelijke fatsoenlijke behandeling. Hoewel de maatschappelijk werkers en vrijwilligers die in de opvangcentra werken, met de zeer weinige middelen waarover ze beschikken, goed werk verrichten, worden ze niet gesteund door de overheid.
https://www.liberties.eu/de/news/ein-zeugnis-fuer-theo-francken/9135

Straf als pedagogisch doel in België

De gemeenteraad van de Belgische stad Vorst had nieuwe interne regels voor de scholen goedgekeurd, die begin dit schooljaar in werking zouden moeten treden. Deze nieuwe regels schenden verschillende fundamentele rechten en twee mensenrechtenorganisaties hebben hun bezorgdheid geuit over de toenemende verzwakking van deze rechten in België. Enerzijds verhogen deze nieuwe regels het aantal zogenaamde "problematische gedragingen" die aan sancties worden onderworpen. Anderzijds zijn de voorziene sancties ongepast en onevenredig en leiden ze tot meer schoolverwijzingen
https://www.liberties.eu/de/news/bildung-statt-strafe-belgien/9776

"Vluchtelingen welkom" in de Vlaamse Universiteiten

Het nieuwe academiejaar zou ook een begin kunnen betekenen van onderwijs en bijscholing voor een hele reeks vluchtelingen in de Belgische federale staat Vlaanderen. Tientallen van hen schrijven zich in of zijn al ingeschreven bij hogescholen en universiteiten. Na een taalcursus konden ze snel met hun studie beginnen.
https://www.vrt.be/vrtnws/de/2016/09/07/_refugees_welcomeanflandernsuniversitaeten-1-2761068/

integratie

Integratie is een dynamisch en langdurig proces dat tot doel heeft alle mensen, ongeacht hun afkomst, bij de samenleving te betrekken en hen in staat te stellen op gelijke voet deel te nemen aan alle gebieden van de samenleving. De Duitstalige Gemeenschap heeft daartoe verschillende maatregelen genomen. Deze zijn geregeld in het Besluit van 11 december 2017 betreffende de integratie en coëxistentie in de diversiteit en het uitvoeringsbesluit.
https://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-4795/

Brochure Migratiegemeenschap Raeren

De scholen in de Duitse Gemeenschap, hebben een hoog aantal buitenlandse studenten, die ook recht hebben op speciale projecten voor de "eerstkomende" studenten. Leraren van de kleuterschool en de Basisscholen nemen de buitenlandse kinderen enkele uren per week.
http://www.oshz-raeren.be/wp-content/uploads/2016/05/Broch%C3%BCre-Migration-Gemeinde-Raeren.pdf

EEN VERGELIJKEND ONDERZOEK NAAR HET VREEMDELINGENRECHT IN BELGIË EN DUITSLAND

Deze scriptie is een vergelijkend onderzoek rond het vreemdelingenrecht in België en Duitsland. De migratie- en vreemdelingenpolitiek is een zeer actueel thema. Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan de Europese grondwet, waarover dagelijks nieuwsberichten verschijnen in kranten en andere media en waarvan de migratie- en asielpolitiek een belangrijk onderdeel uitmaakt.
https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/3f8ef350116540535c7bbd76afbb9a1b.pdf

De muren van de opvangklas voor migrantenkinderen ontleden

UNESCO publiceert een internationaal rapport over discriminatie in het onderwijs voor migranten. België kan het ook beter. Om beter te integreren, moeten nieuwkomers zo snel mogelijk in de autochtone klassen worden opgenomen
https://plus.lesoir.be/191002/article/2018-11-20/decloisonner-les-murs-de-la-classe-daccueil-pour-les-enfants-migrants#_ga=2.233541854.1139611982.1559891379-841955626.1559891379

Er zijn twee keer zo veel nieuwkomers op de middelbare school

Het aantal nieuwkomers in het secundair onderwijs is twee keer zo groot: het aantal leerlingen in een overbruggingsklas (Daspa) in het secundair onderwijs is tussen 2010 en 2017 gestegen van 968 naar 2.318. In het basisonderwijs daarentegen blijft het aantal leerlingen dat naar een Daspa-klas gaat in de loop der jaren stabiel.
https://www.levif.be/actualite/belgique/les-eleves-primo-arrivants-sont-deux-fois-plus-nombreux-en-secondaire/article-normal-747075.html

Vluchtelingenkinderen: crisisopvang en daarna: opvang en onderwijs voor de jongste vluchtelingenkinderen en hun ouders zijn ontoereikend

Jonge kinderen van vluchtelingen- en asielzoekersgezinnen hebben stressvolle en traumatische ervaringen meegemaakt die hun verdere ontwikkeling ernstig kunnen belemmeren. Uit onderzoek blijkt dat deze kinderen dringend behoefte hebben aan een veilige en stressvrije omgeving. Dit is essentieel voor een betere cognitieve, fysieke en sociale ontwikkeling. Het is daarom van cruciaal belang dat deze gezinnen ook na de eerste crisisopvang kunnen blijven profiteren van kwaliteitsondersteuning gedurende de eerste jaren van hun leven.
https://www.kbs-frb.be/fr/Newsroom/Press-releases/2018/20180420NDTFIEY

Een plek om je te verpozen en te leren

Sinds 2016 biedt La Petite École toegang tot onderwijs voor vluchtelingenkinderen met weinig of geen onderwijs. Van september tot juni worden een tiental kinderen van 6 tot 12 jaar verwelkomd in een rustgevende en zorgzame omgeving die hen vertrouwd maakt met de onderwijscodes.
https://www.kbs-frb.be/fr/Newsroom/Stories/20180828ND4

Scholing van vluchtelingen: in antwoord op de vraag reorganiseren de scholen van Verviers zich

Het idee is om deze studenten over een paar maanden of hooguit iets meer dan een jaar te integreren in een klassieke cursus. Het idee is om deze studenten over een paar maanden of hooguit iets meer dan een jaar te integreren in een klassieke cursus
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_scolarisation-des-refugies-face-a-la-demande-des-ecoles-vervietoises-se-reorganisent?id=9274134

Migranten: voor elk kind de weg naar school

Slechts een week na de opening van het Rode Kruis-centrum voor asielzoekers in Doornik werken de ambtenaren aan een plaats op scholen voor elk schoolkind. De directrice Evelyne Dogniez, haalt het belang van de school voor het leven van deze jongeren aan: "Het is duidelijk dat het eerste wat je moet eten, slapen en in de eerste plaats moet kunnen voorzien in de basisbehoeften.... maar scholing is een wettelijke verplichting en een uiterst belangrijke factor, vooral als schakel in de integratie en structurering".
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_migrants-le-chemin-vers-l-ecole-pour-chaque-enfant?id=9086474

Migranten: de weg naar school voor migrantenleerlingen in onze scholen: Pact voor een onderwijs van hoop

Is de verwelkoming van deze studenten in ons Franstalig onderwijsstelsel een goede basis voor deze hoop op integratie? Antwoord: "Kan beter". Het doel van de DASPA is te zorgen voor "de opvang, optimale oriëntatie en integratie" van nieuw aangekomen leerlingen in ons onderwijssysteem. Het is ook bestemd voor leerlingen met een buitenlandse nationaliteit die jonger zijn dan 18 jaar.
http://www.justicepaix.be/L-accueil-des-eleves-migrants-dans-nos-ecoles-Pacte-pour-un-enseignement-d

Geen tijd te verliezen: de opvang van vluchtelingenkinderen vereist de dringende oprichting van overbruggingsklassen (DASPA) voor een reële en snelle integratie.

Het Pact voor uitmuntendheid in het onderwijs kan deze nieuwe dimensie alleen maar integreren en deze kinderen in staat stellen een nieuwe opleiding te beginnen onder voorwaarden die aangepast zijn aan hun behoeften. Ongeacht hun statuut heeft elk leerplichtig kind dat zich op het grondgebied bevindt, recht op een plaats op school. Wij zijn dan ook verheugd over de beslissing van minister Joëlle Milquet om alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat deze kinderen daadwerkelijk naar school gaan
https://eleves.be/2015/09/13/pas-de-temps-a-perdre-laccueil-des-enfants-de-refugies-exige-la-creation-urgente-de-classes-passerelles-daspa-en-vue-dune-integration-reelle-et-rapide/

De migratiekits van Amnesty International Belgium over migratie

De Franstalige afdeling van Amnesty International Belgium heeft een reeks onderwijskundige kits ontwikkeld over migratie en andere gerelateerde onderwerpen. Alle onderwijskits van Amnesty kunnen gratis worden gedownload van de website van Amnesty Belgium
https://www.unhcr.org/fr/les-kits-damnesty-international-belgique-sur-la-migration.html?query=enseignement%20en%20belgique/

Ontvangt België te veel vluchtelingen? Drie vooropgezette ideeën over migratie

Het resultaat van een opiniepeiling over de perceptie van vluchtelingen is onweerlegbaar: in België hebben migranten geen plaats in het land. Maar verwelkomen we er te veel van hen? Kunnen we ze terugsturen naar hun land?
https://plus.lesoir.be/222143/article/2019-05-04/la-belgique-accueille-t-elle-trop-de-refugies-trois-idees-recues-sur-la

Eén op twee Belgen keurt de terugkeer van vluchtelingen naar dictatoriale landen goed

Volgens de opiniepeiling is een meerderheid van de bevolking van mening dat België te veel asielzoekers en vluchtelingen opvangt. In het algemeen zijn zes op de tien Belgen van mening dat "we echt steeds meer zullen worden binnengevallen" in het licht van de instroom van migranten die de Middellandse Zee oversteken.
https://www.lalibre.be/actu/belgique/un-belge-sur-deux-approuve-le-renvoi-des-refugies-vers-des-pays-dictatoriaux-5ccd4b3fd8ad586a5af642bd

Het Platform Minderjarigen in ballingschap lanceert een campagne tegen de detentie van kinderen in België

Het Platform Kinderen op de vlucht dringt er dus op aan dat de regering haar plannen om een nieuw gesloten centrum te bouwen, speciaal voor gezinnen met minderjarige kinderen, onmiddellijk staakt.Het Platform Kinderen op de vlucht wil aan de alarmbel trekken. “Een kind sluit je niet op. Punt.”, in samenwerking met Vluchtelingenwerk Vlaanderen, CIRÉ, Caritas International et JRS-Belgium.
http://www.mineursenexil.be/fr/la-plate-forme/nos-actualites/campagne-onnenfermepasunenfantpoint.html

Nadia leidt 118 minderjarigen op in het vluchtelingencentrum van Florennes

Zodra ze op Belgisch grondgebied aankomen, moeten ze voldoen aan de leerplicht: een fantastische kans voor sommigen! In het Fedasil-centrum in Florennes is Nadia Lonneville verantwoordelijk voor het vinden van een plaatsje voor hen in een klaslokaal. Ze noemde de mate van samenwerking tussen scholen en de integratiemechanismen die zijn ingevoerd.
https://centre.lanouvellegazette.be/335073/article/2019-01-20/nadia-scolarise-118-mineurs-du-centre-pour-refugies-de-florennes

Migranten: de verkeerssnelweg

Dit tragische verhaal is plotseling in het dagelijks leven van veel Belgen gebarsten die tot dan toe hadden genegeerd dat er elke nacht op onze snelwegen mannen, vrouwen en kinderen worden verhandeld door illegale immigratienetwerken. De meeste komen uit Eritrea of Soedan, maar ook uit Irak en Syrië. Afhankelijk van het geval vluchten ze voor oorlog, onderdrukking, ellende, of vervolgen ze gewoon de droom van een Europees Eldorado dat hun tegen een hoge prijs is verkocht.
https://dossiers.parismatch.be/migrants/?gclid=EAIaIQobChMImay9ur_X4gIVB-WaCh2-ggrzEAMYASAAEgK18fD_BwE

De opvang en het onderwijs voor vluchtelingenkinderen in België wees op het volgende

De opvang- en onderwijsfaciliteiten voor de jongste vluchtelingenkinderen en hun ouders zijn onvoldoende, zo blijkt uit een studi. In België "is het voor de gezinnen in kwestie zeer ingewikkeld om vervolgens contact op te nemen met de bestaande diensten: ze kennen ze niet, er zijn wachtlijsten, kosten en administratieve procedures waarin ze zich verloren voelen".
https://www.7sur7.be/home/l-accueil-et-l-enseignement-pour-les-enfants-refugies-en-belgique-pointes-du-doigt~a3197ed4/?referrer=https://www.google.com/

Openbaar onderwijs is van cruciaal belang voor de integratie van migranten- en vluchtelingenkinderen.

Voor onderwijsbedrijven over de hele wereld zijn vluchtelingen en migranten eerder een financiële meevaller dan een humanitaire noodsituatie. Zowel in vluchtelingenkampen als in de gastlanden proberen particuliere onderwijsinstellingen een generatie ontheemde kinderen te helpen. Dit was het centrale thema van de recente bijeenkomsten over ontwikkelingssamenwerking die in Brussel (België) plaatsvonden.
https://www.ei-ie.org/fr/detail/3909/l%E2%80%99enseignement-public-est-crucial-pour-aider-les-enfants-migrants-et-r%C3%A9fugi%C3%A9s-%C3%A0-s%E2%80%99int%C3%A9grer

DSESE-partners bevorderen de integratie van migranten en vluchtelingen (2017-2019).

De ETUCE en de FEEE zijn zich bewust van het cruciale belang van een doeltreffende sociale dialoog met het oog op de integratie van migranten en vluchtelingen in het onderwijsstelsel en hebben daarom besloten het project "Initiatief van de Europese sectorale sociale partners in het onderwijs ter bevordering van de effectieve integratie van migranten en vluchtelingen in het onderwijsstelsel" te lanceren. doel om empirisch onderbouwde methoden voor migrantenonderwijs op scholen te bevorderen en het huidige beleid en de huidige praktijken op dit gebied te evalueren.
https://www.csee-etuce.org/fr/dialogue-social/69-dialogue-social-europeen-sectoriel-pour-l-education-dsese/2398-essde-partners-promoting-migrant-and-refugee-integration

JA, BUITENLANDSE STUDENTEN ZIJN WELKOM

Omdat er veel misstanden zijn, waarschuwt hij: achter de zogenaamde studenten schuilen eigenlijk veel migranten die zich achter hen verschuilen! Het doel is de regelgeving aan te passen aan het nieuwe Europese onderwijssysteem (de drie cycli van bachelor-master-doctoraten en het studiepuntensysteem), maar ook om de mobiliteit van studenten en onderzoekers binnen de EU te bevorderen en hen in staat te stellen hun verblijf met negen maanden te verlengen, met het oog op het zoeken naar werk of het oprichten van een bedrijf.
https://www.cire.be/oui-les-etudiants-etrangers-sont-les-bienvenus/

"Migranten of vluchtelingen, maar ook studenten en onderzoekers"

Dit rapport presenteert de resultaten van een driejarige studie die identificeert hoe Fedasil en de partners van Fedasil en het gastland in de praktijk de "kwetsbaarheid" en "speciale behoeften" aan te pakken. Zowel de Belgische opvangwetgeving als de richtlijnen. De Europese gastlanden verklaren in de eerste plaats dat bij de opvang van kwetsbare personen rekening wordt gehouden met de kwetsbare personen. Tot op heden is er nog geen grondige analyse gemaakt van de wijze waarop deze verplichting in de praktijk wordt uitgevoerd in de volgende sectoren de receptie. Deze studie probeert deze leemte op te vullen en beantwoordt drie onderzoeksvragen: Hoe wordt kwetsbaarheid in de praktijk gedefinieerd? Hoe wordt de kwetsbaarheid in de praktijk geïdentificeerd? Hoe is de zorg in de praktijk aangepast aan de specifieke opvangbehoeften van de kwetsbare mensen?
https://www.fedasil.be/sites/default/files/content/download/files/fedasil_etude_personnes_vulnerables.pdf

FRANSTALIGE UNIVERSITEITEN VERGEMAKKELIJKEN DE TOEGANG VAN VLUCHTELINGEN TOT STUDIES

De Franstalige universiteiten van België stellen verschillende uitzonderlijke en overgangsmaatregelen voor om de toegang tot de studies te vergemakkelijken voor asielzoekers, erkende vluchtelingen en personen die subsidiaire bescherming genieten.
https://www.cire.be/les-universites-francophones-facilitent-l-acces-aux-etudes-pour-les-refugies/

Onderwijs voor vluchtelingen: Warm onthaal, vlotte leerloopbaan en duurzaam toekomstperspectief

Vlaanderen heeft een lange traditie van onderwijs aan nieuwkomers, maar pieken zoals die in 2015-2016 met een verhoogde instroom van vluchtelingen in alle onderwijsniveaus, plaatst Vlaanderen voor nieuwe uitdagingen. In de periode maart 2017-maart 2018 boog een denkgroep van de Vlor zich over het thema ‘vluchtelingen en onderwijs’. Nadenken over onderwijs voor vluchtelingen draagt bij tot het versterken van onderwijs in zijn geheel op langere termijn. Daartoe is er nood aan een inclusief, eerder dan een categoriaal beleid.
https://www.vlor.be/vluchtelingen
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/11/14/vlaamse-onderwijsraad-werkt-aan-toekomstvisie-voor-onderwijs-aan/

Vlaanderen gebuisd in Europese studie: vluchtelingen kunnen hier te weinig verder studeren

Volgens Elisabeth Meuleman van oppositiepartij Groen, missen we een pak talent in het onderwijs aangezien er te weinig inspanningen zijn om vluchtelingen te laten verder studeren.De Europese commisie heeft een rapport uitgebracht over de integratie van asielzoekers en vluchtelingen in het Europese hoger onderwijs. In de studie zijn in totaal acht maatregelen geselecteerd die een beeld moeten geven over de begeleiding van vluchtelingen naar het hoger onderwijs en Vlaanderen doet het heel slecht aangezien, er maar 1 van de 8 maatregelen word toegepast.
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/02/28/vluchtelingen-hoger-onderwijs/

Lessenpakket dat jonge vluchtelingen helpt te integreren met hulp van muziek wint Popthesisprijs

Celine Colignon en Gaëtan Decan ontwikkelden een kant-en-klaar muzikaal lessenpakket voor de integratie van vluchtelingen in het secundair onderwijs. Ze onderzochten hoe Westerse leerlingen en vluchtelingen elkaars cultuur beter kunnen leren kennen en vertrokken vanuit het gegeven dat muziek een belangrijke meerwaarde kan zijn in het integratieproces.
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/12/17/popthesisprijs/

Recht op onderwijs voor minderjarige vluchtelingen: wat als de toekomst niet in België ligt?

Aangezien alle minderjarigen die in België verblijven recht hebben op onderwijs.Of deze nu hiervan willen gebruik maken om een betere toekomst tegemoet te gaan staat in schril contrast met het grote aantal jongeren dat de beslissing krijgt dat ze niet in België kunnen blijven en hun toekomst elders zullen moeten uitbouwen. Het spanningsveld tussen het recht op onderwijs enerzijds en het huidige migratiebeleid anderzijds, dat teruggebracht kan worden naar het spanningsveld kind versus vluchteling, is over het algemeen onderhevig aan ‘silencing’ in het onderwijsbeleid.
https://www.ingentaconnect.com/content/aup/pedagog/2014/00000034/00000003/art00006

OESO geeft vijf tips voor succesvol onderwijs vluchtelingen

Hoe moet het onderwijs omgaan met de toestroom van erkende vluchtelingen? De OESO, de denktank van rijke landen, geeft hieromtrend vijf concrete tips.
https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/vlaanderen/oeso-geeft-vijf-tips-voor-succesvol-onderwijs-vluchtelingen/9711729.html

Vluchtelingencrisis wereldwijd: wat kan jij op school ondernemen?

Wil jij het thema asiel en migratie bespreken met je leerlingen? Een actie op poten zetten met je school of samenwerken met opvanginitiatieven in je buurt? Zoek je inspiratie en/of materiaal? Klasse maakte een overzicht.
https://www.klasse.be/8967/vluchtelingen-op-school-ondernemen/

Zo help je vluchtelingen met trauma op school

Vluchtelingen in je klas? De kans bestaat dat ze een trauma hebben. Ze komen uit een andere cultuur, die geen psychische hulpverlening als de onze kent. Waar begin je als je hen wil ondersteunen?
https://www.klasse.be/136913/vluchtelingen-trauma-helpen/

'Niet-begeleide minderjarige vluchtelingen komen te vaak in deeltijds onderwijs terecht'

In zijn scriptie onderzocht Christof Bex de schooltrajecten van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. Uit het onderzoek blijkt dat niet-begeleide minderjarigen een valse keuzevrijheid genieten. Sommige leerkrachten en voogden raden deze anderstalige nieuwkomers af om een algemeen vormende of technische richting (ASO/TSO) te kiezen, omdat ze hun taalachterstand daarvoor te groot achten.
https://www.knack.be/nieuws/belgie/niet-begeleide-minderjarige-vluchtelingen-komen-te-vaak-in-deeltijds-onderwijs-terecht/article-normal-673645.html

25 procent extra klassen voor jonge vluchtelingen

Vijftien scholengroepen starten nieuwe onthaalklassen voor minderjarige asielzoekers. Jonge vluchtelingen krijgen in onthaalklassen één jaar lang een stoomcursus Nederlands, daarna stappen ze over naar het gewone onderwijs. Al deze klassen liggen in de buurt van de geïmproviseerde asielcentra die de federale regering de voorbije maanden in allerijl moest oprichten. Voor elke extra leerling krijgen ze extra middelen. Voor kleuters is dat alvast 950 euro van januari tot juni volgend jaar.
https://www.demorgen.be/nieuws/25-procent-extra-klassen-voor-jonge-vluchtelingen~b259c1db/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Anderstalige leerlingen mogen moedertaal spreken in gemeenschapsonderwijs

Leerlingen die thuis een andere taal spreken dan het Nederlands, mogen die ook gebruiken op de speelplaats en zelfs in de klas. In een nieuwe leidraad, die het GO in al zijn scholen verspreidt, staat dat directeurs positief moeten omspringen met de moedertaal, of die nu Spaans, Pools of Arabisch is. Want verbieden werkt contraproductief, klinkt het.
https://www.demorgen.be/nieuws/anderstalige-leerlingen-mogen-moedertaal-spreken-in-gemeenschapsonderwijs~ba245e33/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free

In Gent mag vluchteling bissen, Antwerpen is strenger

Het is een lange weg voor een vluchteling naar de hogeschool of universiteit. Niet alleen om er binnen te raken met een leefloon van het OCMW, maar ook om er te blijven als het niet meteen lukt. De studieresultaten moeten elk semester voorgelegd worden. In Gent geldt de regel dat ze één jaar extra krijgen om vakken in te halen. Het OCMW Antwerpen hanteert die regel niet.
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180614_03562915

Taalkot geeft vluchtelingen intensief taalbad

Taalkot was founded three years ago and works together with three schools for part-time vocational education, or Centres for Learning and Working (CLW) in Woluwe-Saint-Pierre, Brussels and Vilvoorde, in the aftermath of the refugee crisis. "This is a precarious group of young people. They have no affinity with our language and often have psychological problems, Taalkot is also unique in Belgium. And more than that: people from the Netherlands also come to study our work, says Gunther Van Neste.
https://www.bruzz.be/onderwijs/taalkot-geeft-vluchtelingen-intensief-taalbad-2018-11-16

Ondersteuning onderwijs vluchtelingen

DocAtlas is een leercentrum voor het onderwijs. Hun bibliotheek bevat tal van ontleenbarematerialen om scholen te ondersteunen in het onthaal van anderstalige nieuwkomers, al dan nietvluchtelingenkinderen.
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas/docatlas-nieuws.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dese/provinciaal-documentatiecentrum-atlas/nieuws/different.html

Eerste hulp bij Anderstalige Nieuwkomers. (Kleuteronderwijs)

Deze brochure biedt hulp aan iedereen die voor het eerst met anderstalige nieuwkomers in de kleuterschool te maken krijgt.
http://www.cteno.be/index.php?idMenu=116&id_materiaal=1126

OKANS-rapport: kansen en aanbevelingen voor het onthaalonderwijs

Kris Van den Branden reflecteert over de aanbeveling om anderstalige nieuwkomers veel sneller te integreren in het regulier secundair onderwijs, met een stuk over de gelijkenis tussen onthaalonderwijs en inclusief onderwijs. De aanbevelingen van de onderzoekers en het volledige rapport vind je op de website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsonderzoek/?nr=192

Actie Onderzoek Anderstalige Nieuwkomers 16-18 jaar: Toeleiding naar Onderwijs, Werk, Vrije Tijd en Welzijn

Onderzoek en ervaring leert ons dat vooral bij de 16- tot 18-jarige nieuwkomers zowel opvang in de reguliere klas als de aansluiting van onthaalonderwijs naar reguliere klas of naar andere opleidingsstructuren of de werkvloer uiterst moeizaam verloopt. Een goede opvolging en een 'warme overdacht' van deze doelgroep is vaak problematisch.
http://www.cteno.be/index.php?idMenu=135&id_project=181

Studiebegeleiding voor asielzoekers en vluchtelingen | Praktijk

Via allerlei kanalen ondersteunt Vluchtelingenwerk asielzoekers en vluchtelingen (+ 18) met minstens een buitenlands diploma secundair onderwijs bij hun studiekeuze in het hoger onderwijs.
https://www.pigmentzorg.be/toolbox/fiche/studiebegeleiding-voor-asielzoekers-en-vluchtelingen

Vluchtelingen in het hoger onderwijs

Een Europees rapport toont aan dat vluchtelingen in België de weg naar hoger onderwijs niet of nauwelijks vinden. “Vluchtelingen worden in ons land heel snel naar de arbeidsmarkt doorverwezen en zo verliezen we hun kostbaar talent en capaciteiten.” Dat zegt Elisabeth Meuleman (Groen) in de commissie Onderwijs. Ze vraagt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wat zij van het rapport vind.
https://vlaamsparlement.tv/vluchtelingen-in-het-hoger-onderwijs/

Wat vinden migranten- en vluchtelingenkinderen van het onderwijs in België?

Ze gaan graag naar school. Ze zijn zeer gemotiveerd om het goed te doen. Ze zijn zich zeer sterk bewust van de kansen die de school hen biedt om een nieuw leven en een mooie toekomst op te bouwen in België. Dat vertelden 170 vluchtelingen- en migrantenkinderen van 8 tot 18 jaar oud uit 36 landen (waaronder Afghanistan, Syrië, Guinee, de Democratische Republiek Congo en Eritrea) aan Unicef België. De school geeft hen hoop en biedt hen een veilige omgeving. Maar soms stelt de school hen ook zwaar teleur en daarom hebben ze veel suggesties ter verbetering.
https://duurzaamonderwijs.com/2018/06/08/wat-vinden-migranten-en-vluchtelingenkinderen-van-het-onderwijs-in-belgie/

Onderwijs wil onthaalklassen voor kleuters van vluchtelingen

Kleuters van vluchtelingen moeten kunnen rekenen op onthaalonderwijs. Dat vragen Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het Gemeenschapsonderwijs en de koepel van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs (OVSG).Vlaanderen zal dit jaar naar schatting 7.000 minderjarige vluchtelingen opvangen. Een deel daarvan komt terecht in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dat al bestaat in het lager en secundair onderwijs. De onderwijsverstrekkers vragen de overheid nu met klem om ook onthaalonderwijs te voorzien voor vluchtelingenkinderen jonger dan vijf jaar.
https://www.demorgen.be/nieuws/onderwijs-wil-onthaalklassen-voor-kleuters-van-vluchtelingen~b8ff84b3/

VLUCHTELINGENMAP

 • May 10, 2017

Op de website Klascement.net is een hele map met lesmateriaal samengesteld om te gebruiken in de klas. Je kunt je gratis registreren en de lessen die andere leerkrachten gebruiken inzien.

URL: https://www.klascement.net/sites/62139/?previous

Vluchten doe je niet zomaar : Lespakket over vluchtelingen

 • May 10, 2017

In dit lespakket krijgen leerlingen antwoord op volgende vragen:

 • Waar komen vluchtelingen vandaan?
 • Waarom vluchten ze?
 • Hoe worden ze bij ons opgevangen?
 • Wat is het verschil tussen een vluchteling en een asielzoeker?
 • Wat kan het Rode Kruis betekenen?

 

Enquête onder leerkrachten die werken met kinderen van vluchtelingen

 • December 25, 2016

In het kader van het project 'Training voor leerkrachten hoe om te gaan met kinderen van vluchtelingen in hun klas" (REFUGEEClassAssistance4Teachers, 2016-1-TR01-KA201-034527), gaan we na met welke uitdagingen leerkrachten worden geconfronteerd als ze kinderen van vluchtelingen in hun klas hebben.

Teneinde een beter zicht te hebben op de huidige situatie, doen wij een bevraging in Servië, Griekenland, Turkije, Bulgarije alsook België. Het beantwoorden van de vragenlijst https://www.surveymonkey.com/r/teach4refugees-NLzou niet meer dan 10 minuten van uw tijd in beslag moeten nemen.

 • Het project zal het volgende vrij ter beschikking stellen:
 • Ondersteuningsportaal voor leerkrachten met een breed scala aan middelen
 • Methodologische richtlijnen voor schoolhoofden / directeurs
 • Geïllustreerd cursusmateriaal en handboek voor leerkrachten
 • Ondersteunende educatieve video's voor leerkrachten
 • Mobiel platform en interactieve toepassingen voor leerkrachten

Het beantwoorden van deze vragenlijst zou niet meer dan 10 minuten van uw tijd in beslag moeten nemen.

Wij willen u alvast van harte bedanken voor uw deelname.

Met vriendelijke groeten,

Karel Van Isacker
PhoenixKM.eu

"De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie betekent niet dat deze de inhoud van deze publicatie goedkeurt. Deze publicatie weerspiegelt enkel de mening van de auteurs, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de daarin opgenomen informatie."

Succesvolle kick-off meeting in Ankara op 15-16 november 2016

 • November 15-16, 2016

Alle partners hebben deelgenomen aan een succesvolle kick-off bijeenkomst in Ankara op 15-16 november 2016. De huidige status van het onderwijs van vluchtelingenkinderen in alle partnerlanden werden gepresenteerd, terwijl de verschillende mijlpalen van het project werden gedetailleerd.