Partners

Ankara Yildirim Beyazit Universiteit (Business School-REKMER) – project coördinator (TR)

YBU is een openbare universiteit in Ankara, Turkije, die werd opgericht in 2010. De opdracht van de Business School is om kennis, te verspreiden en innovatie aan te moedigen, alsook bij te dragen tot de economische, sociale en culturele ontwikkeling van de samenleving. De universiteit biedt heeft ook een onderzoekscentrum dat tegemoetkomt aan de hedendaagse behoeften van het bedrijfsleven, en het ontwikkelt onderzoeksprojecten. Voor meer informatie: http://isletme.ybu.edu.tr/index.php/en//

Contact info: Ourania Areta, areta@ybusm.info

Ankara Milli Egitim Mudurlugu

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü houdt zich bezigmet het voorzien van schoolopleidingen voor van kinderen van vluchtelingen, immigranten, migranten, asielzoekers . In Ankara alleen zijn er 6500 kinderen die worden ondersteund.

Contact info: Türkan Özturk,  turkan_ozt@hotmail.com

Directoraat-generaal voor migratie management (Goc Idaresi Genel Mudurlugu)

Het Directoraat-generaal voor migratie management werd opgericht met het oog op het migratiebeleid. Het bestaat uit 1 centrale organisatie en provinciale organisaties in 81 provincies alsook één buitenlandse organisatie.

Contact info: Aykut Turkay, aykut.turkay@goc.gov.tr

Sofia Universiteit Sveti Kliment Ohridski

De Sofia Universiteit St. Kliment Ohridski is de eerste Bulgaarse universiteit, en is één van de meest gerenommeerde wetenschapscentra in de Balkan, alsook een volwaardige universiteit van het Europese type. Het heeft 16 faculteiten met onderwijs onderwerpen.

Sofia University St. Kliment Ohridski is an educational institution that has stepped on the road of the development of research. Sofia University has the best Bulgarian scholars in all fields of scientific research. The scientific activities of the faculty at Sofia University St. Kliment Ohridski has become an obligatory part and parcel of the teaching process.

Het Universiteitscentrum voor Conflict Management en Organisatie Studies werd opgericht in 1989 onder het Ministerie van Sociaal, Werk en Onderwijspsychologie aan de Faculteit der Wijsbegeerte, Universiteit van Sofia "St. Kliment Ohridski".

Contact info: Snezhana Ilieva, sn_ilieva@abv.bg

Nationale Vereniging van professionals die werken met mensen met een functiebeperking (NARHU)

NARHU is een non-profit NGO die bestaat uit een nationaal vertegenwoordigingsorgaan van alle professionals die werken met mensen met een handicap met betrekking tot onderwijs, werkgelegenheid en sociale integratie. De belangrijkste activiteiten zijn gericht op beroepsoriëntatie, consulting en training. Het team van NARHU bestaat uit bekende deskundigen op het gebied van inclusief onderwijs, psychologen, educatieve methodologen, maatschappelijk werkers en technici die games-gebaseerde oplossingen alsook mobiele toepassingen ontwerpen.

Contact info: Petya Grudeva, info@narhu.org

Phoenix KM BVBA

PhoenixKM BVBA is een dynamische KMO opgericht in 2007, met uitgebreide expertise op het vlak van integratie en toegankelijkheidsconsultancy. Het richt zich op de integratie van personen met een beperking in elk aspect van het dagelijks leven en tracht haar doel te bereiken door het samen brengen van kennis, expertise en ervaring op het gebied van onderwijs, opleidingen en de arbeidsmarkt. Opdrachten worden uitgevoerd voor particuliere alsook door de overheden gefinancierde projecten. Deze diensten en initiatieven worden in gans Europa uitgevoerd, maar ook daarbuiten.

PhoenixKM heeft ook een afdeling die zich rict op gespecialiseerd advies met betrekking tot het succesvolle gebruik van mobiele technologie voor educatieve doeleinden. Ze geven ook opleidingen met betrekking tot het gebruik van social media in verschillende business domeinen (media, muziek, verzekeringen). In toenemende mate wordt deze kennis ook toegepast in alle zakelijke domeinen waarin de KMO actief is, met inbegrip van het toegankelijkheidsdomein.

Contact info: Karel Van Isacker, karel@phoenixkm.eu

N.G.O. CIVIS Plus

CIVISplus werd opgericht in 2011 met het oog op de strijd tegen sociale uitsluiting, armoede, sociale ongelijkheid, alsook de bescherming van de natuurlijke en sociale omgeving, en aldus bijdragen tot de inspanningen van het maatschappelijk middenveld in de richting van de sociale welvaart en duurzaamheid.

De NGO CIVISplus creëert programma's van humanitair en openbaar nut die betrekking hebben op de verdediging van de rechten van de mens, ongeacht ras, nationaliteit, geslacht, geloof en culturele achtergrond, zoals beschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Contact info: Karka Sophia, karka@civisplus.gr

SoftQNR

SoftQNR is een software development bedrijf gevestigd in Nis, Servië. Ons bedrijf richt zich de laatste tijd op de ontwikkeling van mobiele toepassingen, waaronder de integratie van remote services en Cloud computing (SaaS en PaaS paradigma's). Onze specifieke expertise komt tot uiting in mastering van: web en mobiele applicatie ontwikkeling / integratie, Agile methodieken (onze engineers zijn Certified Scrum Masters), Android ontwikkeling, kennis van verwante OSS kaders, rapid prototyping, Cloud computing (AWS en Azure), database ontwikkeling, enz.

Contact info: Katarina Milunovic, katarina.milunovic@softqnr.com