• Obuka za nastavnike
  kako da se nose
  sa decom migrantima
  u svojim razredima

Ciljevi i strategija

Ratovi na Bliskom Istoku i u Severnoj Africi su prouzrokovali humanitarne katastrofe za ove zemlje i njihove susede. Prema podacima UNICEF-a iz septembra 2015:

 • Više od 13 milliona dece ne pohađa školu na Bliskom Istoku i u Severnoafričkim zemljama, koje se nalaze u stanju sukoba
 • 1 od 4 škole u Siriji ne služe svojoj nameni jer su - ili uništene, ili pretvorene u skloništa ili vojnu bazu.
Detaljnije →

O projektu

REFUGEEClassAssistance4Teachers (Obuka za nastavnike kako da se nose sa decom migrantima u svojim razredima) je projekat koji finansira Evropska Komisija, pod okriljem Erasmus + programa (KA 2  - Saradnja na polju inovacija i međusobne razmene dobre prakse, Strateško partnerstvo u školskom obrazovanju) koji će realizovati 8 partnera iz 5 različitih zemalja- Turske, Bugarske, Grčke, Srbije i Belgije.

REFUGEEClassAssistance4Teachers ima za cilj da napravi materijal za obuku nastavnika, koji će im omogućiti  da se nose sa poteškoćama proizišlim iz integracije dece migranata I izbeglica u njihovom obrazovanju.

Za rad u učionici, a da bi se olakšao rad  nastavnika, biće im dostupan širi spektar alatki:
 • LAKO-ZA-ČITANJE ilustrovani materijal za obuku koji će nastavnici moći da primene da bi im pomogao u gore navedenim oblastima rada sa decom.
 • Mobilna aplikacija sa:
  • Mobilne igrice za nastavnike koje podržavaju rad sa đacima migrantima, a koje će biti zasnovane na LAKO-ZA-ČITANJE ilustrovanom materijalu za obuku.
  • Jezička podrška koristeći simbolima/govorom/tekstom podržanu aplikaciju sa 500 izraza/osećanja/konce.

HRW: OBRAZOVANJE ZA SIRIJSKU DECU IZBEGLICE

Šta donatori i zemlje domaćini treba da urade.

Pročitaj dokument

UNHCR: PROPUSTI

Obrazovanje izbeglica u krizis.Pročitaj dokument

EVROPSKA KOMISIJA: PRISILNO RASELJAVANJE

Izbeglice I interno raseljena lica (IDPs)

Pročitaj dokument

DOGAĐAJI KOJI SLEDE

Međunarodna konferencija Pristup migracijama, jeziku, i identitetu

 • 4-6. maj 2017. |
 • • Lozana, Švajcarska

Detaljnije →

Logo

RefugeeClassAssistance4TeachersPortal

 • Primite ili ponudite podršku
 • Podelite svoja iskustva
 • Pristup virtuelnom parlamentu učenika izbeglica
 • Raspoloživa mobilna app

 • Materijal za obuku iz oblasti:
  • Socijalno-kulturna, psihološka i fizička obuka
  • Obuka o pravima izbeglica
  • Osnove jezika i komunikacije
  • Najbolja/dobra praksa iz cele Evrope
  • Video za podršku
  • Smernice za škole


NAJNOVIJE VESTI

U okviru projekta “Obuka za nastavnike kako da se nose sa decom migrantima u njihovim odeljenjima” (REFUGEEClassAssistance4Teachers, 2016-1-TR01-KA201-034527), pravimo anketu o poteškoćama nastavnika prilikom susreta sa decom migrantima u njihovim odeljenjima.

Detaljnije

Svi partneri na projektu učestvovali su na uspešnom inicijalnom sastanku u Ankari 15-16. novembra 2016. Trenutna situacija o obrazovanju izbeglica u svim zemljama partnera je izložena, i razložene su različite aktivnosti i detalji projekta.

Detaljnije

Uz 50% dece migranata koja su u nemogućnosti da prisustvuju nastavi u školi, razgovarali smo sa vodećim stručnjacima u oblasti obrazovanja migranata u trećoj postavci naše serije “Experts to Watch”.

Detaljnije

PARTNERI NA PROJEKTU