Novosti

Svetski dan izbeglica

Dana 4. decembra 2000. godine, Generalna skupština Ujedinjenih nacija je Rezolucijom 55/76 odlučila da će se od 2000. pa nadalje, 20. jun obiležavati kao Svetski dan izbeglica. Svetski dan izbeglica obiležava prepreke s kojima se izbeglice suočavaju svake godine, a istovremeno slavi hrabrost i snagu. Od 2001. godine, u više od 100 zemalja se obeležava Svetski dan izbeglica svake godine 20. juna. Prema UNHCR-u, širom svieta ima 65,3 miliona prisilno raseljenih osoba. Više od 21 miliona ovih ljudi su izbjeglice, a 10 miliona je bez državljanstva. U proseku, 42.500 ljudi dnevno beži iz svojih domova tražeći zaštitu unutar granica svoje zemlje ili drugih zemalja.

Anketa za nastavnike/škole koje rade sa decom migrantima

  • 25. decembar 2016.

U okviru projekta “Obuka za nastavnike kako da se nose sa decom migrantima u njihovim odeljenjima” (REFUGEEClassAssistance4Teachers, 2016-1-TR01-KA201-034527), pravimo anketu o poteškoćama nastavnika prilikom susreta sa decom migrantima u njihovim odeljenjima.

Ovaj upitnik ne bi trebalo da vam oduzme više od 10 minuta vašeg vremena.

Uspešan inicijalni sastanak u Ankari 15-16. novembra 2016.

  • 15-16. novembar 2016.

Svi partneri na projektu učestvovali su na uspešnom inicijalnom sastanku u Ankari 15-16. novembra 2016. Trenutna situacija o obrazovanju izbeglica u svim zemljama partnera je izložena, i razložene su različite aktivnosti i detalji projekta.