Novosti

Anketa za nastavnike/škole koje rade sa decom migrantima

  • 25. decembar 2016.

U okviru projekta “Obuka za nastavnike kako da se nose sa decom migrantima u njihovim odeljenjima” (REFUGEEClassAssistance4Teachers, 2016-1-TR01-KA201-034527), pravimo anketu o poteškoćama nastavnika prilikom susreta sa decom migrantima u njihovim odeljenjima.

Ovaj upitnik ne bi trebalo da vam oduzme više od 10 minuta vašeg vremena.

Uspešan inicijalni sastanak u Ankari 15-16. novembra 2016.

  • 15-16. novembar 2016.

Svi partneri na projektu učestvovali su na uspešnom inicijalnom sastanku u Ankari 15-16. novembra 2016. Trenutna situacija o obrazovanju izbeglica u svim zemljama partnera je izložena, i razložene su različite aktivnosti i detalji projekta.