Sonuçlar

IO1: Kaynakları olan öğretmenler için peer destek portalı

IO2: Okul müdürleri için metodolojik rehberlik

IO3: Öğretmenler için resimli eğitim materyali ve el kitabı

IO4: Öğretmenler için vaka odaklı eğitsel videoların desteklenmesi

IO5: Mobil platform ve etkileşim araçlarının geliştirilmesi

IO6: Kullanılabilirlik raporu