• Training for teachers
  how to cope
  with refugee children
  in their class

Amaç Ve Hedefler

Arka Plan
Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da devam eden savaşlar, bölge ve çevre ülkeleri için insani bir felakete yol açmıştır. Bu durum bölgede yaşayan çocukların en temel haklarından olan eğitime ulaşmalarını engellemektedir. UNICEF’e göre (Eylül 2015):

 • Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde çatışmalardan etkilenen 13 milyonun üzerinde çocuk okula gidememektedir.
 • Suriye'deki her 4 okuldan 1 tanesi tahrip edilmiş, hasar görmüş veya askeri karargah olarak kullanıldığı için kullanılamamaktadır.
Devamı →

Proje Hakkında

Sığınmacıların öğretmenlerine sınıf içi destek”(Öğretmenlere sınıflarındaki sığınmacı çocuklarla ilgilenme eğitimi) Erasmus+ programı (Yenilik için işbirliği ve Uygulama Değiştirme, Eğitim için Stratejik Ortaklık) altında 5 farklı ülkeden(Türkiye, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan ve Belçika) 8 partner ile tamamlanması planlanan bir Avrupa Birliği projesidir

Sığınmacıların öğretmenlerine sınıf içi destek” projesi, öğretmenlere; göçmen ve sığınmacı çocukların eğitiminde karşılaşılan zorluklarla baş edebilmelerini sağlayacak eğitim desteği vermeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında öğretmenlerin sığınmacı öğrencilerle sınıf içi çalışmalarını kolaylaştırmak için aşağıdaki araçlar sağlanacaktır:

 • Kolay okunabilir, öğretmenlerin çocuklarla birlikte kullanılabileceği farklı alanlara hitap eden resimli eğitim materyalleri,
 • Aşağıdaki özelliklere sahip bir mobil uygulama:
  • Öğretmenlerin sığınmacı öğrencilere yönelik çalışmalarını destekleyecek mobil oyunlar, resimli ve kolay okunabilir eğitim materyalleri
  • Duygu ve kavramları sembolize eden, konuşma, yazı ve dil destekli 500 kadar ifade.

HRW: Education For Syrian Refugee Children

What Donors and Host Countries Should Do.

Dosyayı Okuyun

UNHCR: Missing Out

Refugee Education In Crisis.Dosyayı Okuyun

European Commission: Forced Displacement

Refugees and internally displaced people (IDPs)

Dosyayı Okuyun

GELECEK OLAYLAR

Uluslararası Göç Dil ve Kimlik Yaklaşımları Konferansı

 • 4-6 Mayıs, 2017 |
 • Lozan, İsviçre

Devamı →

Logo

RefugeeClassAssistance4Teachers Portalı

 • Destek verin ya da verin
 • Deneyimlerinizi paylaşın
 • Mülteci öğrencilerin sanal agora'ya girişi
 • Mobil uygulamaların kullanılabilirliği

 • Kaynakları şunları içermektedir:
  • Sosyo-kültürel, psikolojik ve fiziksel eğitimler
  • Mülteci eğitimi hakları
  • Temel dil ve iletişim eğitimi
  • Avrupa çapında en iyi uygulamalar
  • Destekleyici videolar
  • Okullar için yönergeler


Haber

"Sığınmacıların öğretmenlerine sınıf içi destek" projesi bağlamında (REFUGEEClassAssistance4Teachers, 2016-1-TR01-KA201-034527), sınıflarında öğretmenlerin “sığınmacılar arka planında” karşılaştıkları güçlükleri anket yoluyla inceliyoruz.

Devamı

Tüm partnerler, 15-16 Kasım 2016'da Ankara'da başarılı bir başlangıç toplantısı gerçekleştirdiler. Bu toplantıda, projenin gelecekle ilgili planlaması yapıldı ve önemli faaliyetleri belirlendi; ayrıca mülteci çocukların tüm ortak ülkelerdeki eğitim durumları ayrıntılı olarak sunuldu.

Devamı

With 50 percent of refugee children unable to attend school, we look at some of the leading thinkers on refugee education in the third installment of our “Experts to Watch” series.

Devamı

Ortaklar