Haber

Mülteci çocuklarla çalışan öğretmenler / okullar arasında yapılan anket

  • 25 Aralık 2016

"Sığınmacıların öğretmenlerine sınıf içi destek" projesi bağlamında (REFUGEEClassAssistance4Teachers, 2016-1-TR01-KA201-034527), sınıflarında öğretmenlerin “sığınmacılar arka planında” karşılaştıkları güçlükleri anket yoluyla inceliyoruz.

Bu anket çalışması 10 dakikadan fazla sürmemelidir.

15-16 Kasım 2016'da Ankara'da başarılı bir başlangıç toplantısı yapıldı

  • 15-16 Kasım 2016

Tüm partnerler, 15-16 Kasım 2016'da Ankara'da başarılı bir başlangıç toplantısı gerçekleştirdiler. Bu toplantıda, projenin gelecekle ilgili planlaması yapıldı ve önemli faaliyetleri belirlendi; ayrıca mülteci çocukların tüm ortak ülkelerdeki eğitim durumları ayrıntılı olarak sunuldu.