Ortaklar

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (REKMER) – Proje Koordinatörü (TR)

YBU, 2010 yılında kurulan Ankara'da bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin görevi, bilgiyi keşfetmek ve yaymak, yeniliği teşvik etmek ve toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmaktır. Okul lisans ve lisansüstü programlar sunmaktadır ve çağın ihtiyaçlarına hitap eden bir araştırma merkezi kurmuştur ve projeler geliştirmektedir. Daha fazla bilgi için: http://ybusm.org/

İletişim bilgileri: Ourania Areta, areta@ybusm.info

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü, mülteci, göçmen ve sığınmacı çocukların eğitimi ile ilgilenmektedir. Başkent Ankara'da 6500 kadar mülteci çocuk bulunmaktadır. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında öğrencilerimizin 1500'ü öğrenimlerine devam etmektedir. Bunlardan 5000'i sadece kendileri için ayrılmış beş okula devam etmektedir: Sıdıka Kınacı İlköğretim Okulu, Şili İlköğretim Okulu, Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu ve Nazife Hatun İlköğretim Okulu. Ankara'da farklı ilk ve orta öğretim okullarında çok sayıda mülteci öğrenci ve Türk, Suriyeli ve Iraklı öğretmenler bulunmaktadır. Irak'tan Ankara'ya gelen 1592 Türkmen öğrenci de diğer öğrenciler ile aynı okullara devam etmektedirler.

İletişim bilgileri: Türkan Özturk,  turkan_ozt@hotmail.com

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Göç Yönetimi Genel Müdürlüğü, göç politikalarını ve stratejilerini uygulamak, ilgili ajans ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlamak ve kişilere giriş-çıkış ile ilgili her türlü işlemde yardımcı olmak; uluslararası koruma, geçici koruma ve insan kaçakçılığı ile mücadele gibi çeşitli konular üzerine “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Yasası” tarafından kurulmuştur.

GİGM, 81 ilde (İl Göçmen Müdürlükleri) bulunan taşra teşkilatından ve yurtdışı organizasyonlarının da yürütüldüğü bir merkezden oluşmaktadır. Merkezi organizasyon ve taşra teşkilatı, kalıcı, görevli ve geçici personel de dâhil olmak üzere 2971 personele sahiptir. Ek olarak, Göç Danışmanları ve Ataşeleri yurtdışı organizasyonlara katılımını sağlamaktadır.

İletişim bilgileri: Aykut Turkay, aykut.turkay@goc.gov.tr

Sofya Kliment Ohridski Üniversitesi

Sofia Üniversitesi St. Kliment Ohridski, Bulgaristan’daki ilk yüksek öğretim kurumudur. Balkanlar'daki en saygın bilim merkezlerinden biri olan üniversite Avrupa çapında da tam teşekküllüdür. Bugün Sofya Üniversitesi St. Kliment Ohridski ülkenin en büyük ve prestijli bilim merkezidir. 105 bölüm ve 16 fakülte bulunmaktadır.

Sofia Üniversitesi St. Kliment Ohridski, araştırma geliştirme adına yola çıkmış bir üniversitedir. Bilimsel araştırmaların tüm alanlarında başarılı Bulgar bilim insanlarına sahiptir. Sofia Üniversitesi St. Kliment Ohridski'deki fakültelerde bilimsel faaliyetleri öğretim sürecinin zorunlu bir parçasıdır.

Tartışma Yönetimi ve Organizasyon Araştırmaları Merkezi, 1989 yılında Sofya Üniversitesi "St. Kliment Ohridski" Felsefe Fakültesinde, Sosyal, İş ve Eğitim Psikolojisi Bölümü kapsamında kurulmuştur

İletişim bilgileri: Snezhana Ilieva, sn_ilieva@abv.bg

Engellilerle Çalışan Profesyonel Profesyoneller Ulusal Birliği (NARHU)

NARHU, kamu hizmetlerinde kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olarak, eğitim, istihdam ve sosyal içerme açısından engellilerle profesyonel bir şekilde çalışan ulusal bir temsilciliği kapsamaktadır. Başlıca faaliyetleri, istihdam alanları, mesleki oryantasyon, danışmanlık ve eğitim alanlarında engelli insanlara yönelik girişimlerdir. NARHU ekibi; eğitim amaçlı robot tabanlı öğrenme, mobil uygulamalar ve oyun tabanlı eğitim geliştiricileri, psikologlar, eğitim metodologları, sosyal hizmet uzmanları ve teknisyenlerden oluşur.

İletişim bilgileri: Petya Grudeva, info@narhu.org

PHOENIXKM BVBA

2007 yılında kurulan PhoenixKM BVBA, kapsayıcı ve erişilebilirlik danışmanlığı alanında uzmanlığa sahip dinamik bir KOBİ'dir. Engelli insanların günlük hayatın her alanındaki entegrasyonuna odaklanmış olup, eğitim, öğretim ve istihdam alanındaki bilgi, uzmanlık ve tecrübeyi birleştirerek hedef kitleye ulaşmayı amaçlamaktadır. Hedeflenen kullanıcı gruplarına, özel danışmanlık hizmetleri, özel ve kamu tarafından finanse edilen proje destekleri vermektedir. Avrupa çapında bu hizmetleri ve girişimleri yerine getirirken, ötesinde de kamu ve özel sektör için de gerekli uzmanlığı sağlar.

PhoenixKM'in ayrıca mobil teknolojiyi eğitim amacıyla başarılı bir şekilde kullanması ve sosyal medyanın çeşitli alanlarda (medya, müzik, hizmet sunumu) kullanımı konusunda hedefleri olan ve alanında uzman bir bölümü bulunmaktadır. Bu bilgi, erişilebilirlik de dahil olmak üzere aktif olduğu tüm iş alanlarında artarak uygulanmaktadır.

İletişim bilgileri: Karel Van Isacker, karel@phoenixkm.eu

CIVIS PLUS (STK)

CIVISplus, sosyal dışlanma, yoksulluk, toplumsal eşitsizlik ile mücadele etmek, Sivil Toplumun sosyal refahına katkıda bulunmak, ayrıca doğal ve sosyal çevrenin korunması amacıyla Ocak 2012'de kurulmuştur.

CIVISplus’ın amacı; ırk, milliyet, cinsiyet, inanç ve kültürel geçmişe bakılmaksızın İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi tarafından tanımlanan insan haklarının savunulması, insani ve toplumsal fayda oluşturacak faaliyetler oluşturulmasıdır.

CIVISplus, mülteci bölgesinde kapsamlı bir uzmanlığa sahiptir ve IO6'da " Kullanılabilirlik raporu "nu hazırlamakla sorumludur. CIVISplus, Yunanistan'daki okullarla pilot çalışmayı da organize edecektir.

İletişim bilgileri: Karka Sophia, karka@civisplus.gr

SoftQNR

SoftQNR, Sırbistan'ın Nis şehrinde bulunan bir yazılım şirketidir. Şirketin odak noktası yazılım geliştirme ve kalite güvence hizmetleri sağlamaktır. Çoğunlukla uluslararası müşterilerle çalışmaktadır. Müşterilerine güvenilir, katma değeri yüksek ve uygun maliyetli çözümler sunmaktadır.

Standart Web geliştirme ile birlikte firmamız son zamanlarda Cloud computing (Saas ve PaaS paradigmaları) içinde mevcut teknolojik yenilikleri takip eden uzak servislerin entegrasyonu da dahil olmak üzere mobil uygulamaların geliştirilmesine odaklanmaktadır. Son olarak, müşterilerimizin "büyük veri sorunu" için sağlam ve güvenilir çözümler sunmanın yanı sıra "internetli cihazlar sorunu" nu da ön planda tutmaktadır.

Geliştirme ekiplerimiz, endüstri standartlarında uygulama geliştirme sürecini takip eder ve uygularlar (ör. Çevik, Scrum ve RUP). Şirketin uygulama geliştirme süreci, ticari durum analizinden BT sistemlerinin bakım ve desteğine kadar kapsamlı bir sistem geliştirme yaşam döngüsü içerir.

Uzmanlığımız, Web ve mobil uygulama geliştirme/entegrasyon, çevik metodolojiler (mühendislerimiz Sertifikalı Scrum Masters), temel Android geliştirme, ilgili OSS çerçeveleri bilgisi, hızlı prototipleme, Cloud computing (AWS ve Azure), veritabanı Kalkınma vs. gibi alanları kapsamaktadır.

İletişim bilgileri: Katarina Milunovic, katarina.milunovic@softqnr.com